Приймальна КОМІСІЯ

онлайн

На цій сторінці ви можете:

 • ознайомитися з календарем важливих дат

 • записатися до електронної черги для подання документів

 • відслідковувати кількість поданих заяв за кожним профілем

 • отримати відповіді на найбільш поширені питання щодо особливостей профілів та конкурсного відбору на них

 • подати документи для вступу онлайн

IMG_20200428_170425_edited.jpg
inrfiklndr.jpg

КАЛЕНДАР ВСТУПНИКА

Важливі дати 2021

5f57a53ab931788382bec46fc1bb83b1.jpg

Самостійний запис до електронної черги:

1. Оберіть послугу "Електронна черга (особисте подання документів)"

2. Оберіть спочатку місяць    , а потім зручні день та час      відвідування

3. У формі реєстрації послідовно заповніть поля "Ім`я", "По батькові", "Прізвище", "Телефон" особи, що буде подавати документи (батьки або законні представники дитини) та натисніть кнопку "Записатись" (обов`язково запишіть собі дату та час) 

4. Все! Реєстрація пройшла успішно (перевіряти та уточнювати не потрібно). Чекаємо на вас в холі ліцею за 5 хвилин до обраного часу. Вас викличуть!  

НЕ МАЄТЕ ЧАСУ ТА БАЖАННЯ СТОЯТИ В ЧЕРЗІ?

Для початку реєстрації в черзі натисніть кнопку 

unnamed.gif

Ще не визначилися із профілем навчання? Допоможемо!

Математика-інформатика


Профільні предмети: математика та інформатика Додатково вивчаються курси "3-вимірне моделювання","WEB-дизайн" та інші + додаткові години англійської мови та спецкурс "Основи психології" Можливі напрямки майбутньої професійної діяльності: прикладна математика, статистика, інженерія програмного забезпечення, комп’ютерна інженерія,
сист емний аналіз, кібербезпека, інформаційні системи та технології, архітектура та будівництво, управління та адміністрування
Математика-фізика


Профільні предмети: математика та фізика Додатково вивчається курс "Практикум вирішення задач з фізики" та інші, спрямовані на підготовку до ЗНО + додаткові години англійської мови та спецкурс "Основи психології" Можливі напрямки майбутньої професійної діяльності: прикладна механіка та фізика, гірництво, машинобудування, металургія, транспорт, механічна інженерія, телекомунікації та радіотехніка
Біологія-хімія


Профільні предмети: біологія та хімія Додатково вивчаються курси "Основи генетики людини", "Біотехнології" та інші + додаткові години англійської мови та спецкурс "Основи психології" Можливі напрямки майбутньої професійної діяльності: медицина, фармація,ветеринарна медицина, психологія, агрономія,екологія, біотехнології, хімічна та біоінженерія,харчові та хімічні технології, ландшафтний дизайн
Історія-право


Профільні предмети: історія України, право та всесвітня історія Додатково вивчаються курси "Основи критичного мислення","Світ юридичних професій", "Економіка" та інші + додаткові години англійської мови та спецкурс "Основи психології" Можливі напрямки майбутньої професійної діяльності: історія, право, міжнародне право, криміналістика, археологія, філософія, релігієзнавство, культурологія, політологія, соціологія, музеєзнавство і пам’яткознавство
Іноземна філологія


Профільні предмети:
англійська та польська мови або
англійська та німецька мови
Додатково вивчаються курси: "Англійська ділова мова";
"Країнознавство" та інші + спецкурс "Основи психології" Можливі напрямки майбутньої професійної діяльності: перекладознавство, філологія, іноземна філологія, культурологія, лінгвістика,журналістика, міжнародні відносини
Українська філологія


Профільні предмети: українська мова та література Додатково вивчаються курси "Європейська література англійською мовою", "Журналістика" та інші, спрямовані на підготовку до ЗНО + додаткові години англійської мови та спецкурс "Основи психології" Можливі напрямки майбутньої професійної діяльності: гуманітарні науки, філологія, іноземна філологія, культурологія, лінгвістика, журналістика, редагування видань
Економічний


Профільні предмети: математика та географія Додатково вивчається курс "Економіка та основи маркетингу" та інші, спрямовані на підготовку до ЗНО + додаткові години англійської мови та спецкурс "Основи психології" Можливі напрямки майбутньої професійної діяльності: економіка (бізнесу, підприємства),міжнародна економіка, облік іоподаткування, фінанси, банківська справа та страхування,менеджмент, маркетинг,підприємництво, логістика, геодезія та землеустрій, туризм
Художній


Профільні предмети: малюнок та живопис Додатково вивчається курс "Декоративно-прикладне мистецтво" та інші + додаткові години англійської мови та спецкурс "Основи психології" Можливі напрямки майбутньої професійної діяльності: Дизайн (графічний, одягу (взуття), текстилю, інтер’єру, середовища, ландшафту,
промисловий), Web-дизайн, образотворче та декоративне мистецтво, реставрація,
архітектура та містобудування

КІЛЬКІСТЬ ЗАЯВ НА ВСТУП ПОДАНИХ ЗА ПРОФІЛЯМИ НАВЧАННЯ

ІНФОРМАЦІЯ ОНОВЛЮЄТЬСЯ ЩОДЕННО ПІСЛЯ 15.00. 

МИ ПРИЙМАЄМО ДОКУМЕНТИ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ ЩЕ...

ПОКВАПТЕСЯ,

ЯКЩО ЩЕ НЕ ВСТИГЛИ ПОДАТИ ЗАЯВУ!

 Запланований 

 обсяг набору 

 180 

 ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ   ПОДАНИХ ЗАЯВ 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КОНКУРСУ ЗА ПРОФІЛЯМИ НАВЧАННЯ У 2021 
ІНФОРМАЦІЯ ОНОВЛЕНА 30.06.2021 

20+ ПИТАНЬ ПРО КОНКУРСНИЙ ВІДБІР

Загальна інформація

Графік проведення вступних випробувань до ліцею у 2021 році


Графік проведення вступних випробувань визначається згідно з затвердженим календарним планом проведення кокурсного відбору осіб, які виявили бажання вступати до закладіву освіти у 2021 році. У 2021 році вступні випробування будуть проведені протягом червня. 16-18 червня відбудеться І тур конкурсного відбору. Він проводиться для учнів 9-х класів, які проживають в сільській місцевості в межах Дніпропетровської області, а також учнів, що проживають поза її межами (Кіровоградська, Херсонська, Миколаївська області), але територіально наближені до закладу освіти. 23-25 червня (у ІІ турі) вступні випробування складуть випускники шкіл, що знаходяться у місті Кривий Ріг.
Оголошення результатів вступних випробувань


Результати конкурсних випробувань оголошують у день їх проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішують у приміщенні навчального закладу для загального ознайомлення. Учні, які успішно склали вступні випробування та пройшли конкурсний відбір, зараховуються до ліцею наказом директора на підставі рішення приймальної комісії, у порядку черговості згідно з рейтингом отриманих результатів. Міські учні зараховуються за умови успішного проходження конкурсного відбору у ІІ турі за наявності вільних місць, але не більше ніж 30% від загальної кількості зарахованих.
Апеляція результатів


Якщо учні, їх батьки або особи, що їх замінюють, не згодні з рішенням приймальної комісії, вони можуть звернутися до директора ліцею з апеляцією щодо результатів вступних випробувань з предмету або творчого конкурсу. Апеляція подається в день оголошення результатів конкурсу і розглядається в день її подання. Для розгляду апеляцій може створюватися апеляційна комісія, чисельність та склад якої затверджується наказом директора ліцею. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

Директор закладу та/або апеляційна комісія мають право:

1) залишити рішення приймальної та /або конкурсної комісії без змін;

2) змінити чи анулювати результати оцінювання учасника (учасників);
Документи, що необхідні учасникам вступних випробувань


На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 №684 «Про затвердження Порядку обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», у день проведення вступних випробувань учасник подає до приймальної комісії:

 • свідоцтво про базову середню освіту та додаток до нього (оригінали);
 • медичні документи за встановленими формами первинної облікової документації;
В особовій справі вступника до закладу на цей час вже мають бути:
 • паспорт громадянина України для осіб, які досягли 14-річного віку (копія);
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (копія);
 • довідка про реєстрацію місця проживання особи (дитини або одного з її батьків чи законних представників) за формою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання (або інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників);
 • 4 фотокартки (3*4 см);
 • табель за І семестр поточного навчального року;
 • заява батьків, або осіб, що їх замінюють, яка подається на ім’я директора ліцею
Розрахунок рейтингового конкурсного балу


Загальний рейтинговий бал, за яким проводиться зарахування до ліцею, складається з трьох частин: середнього балу свідоцтва про базову загальну середню освіту, балу психологічного тестування та балу вступного випробування. В окремих випадках учню можуть нараховуватися додаткові заохочувальні бали. Конкурсний рейтинговий бал розраховується за формулою:

Загальний рейтинговий бал (ЗРБ) = СБСО + БКВ + БПТ + ДБ, де СБСО - середній бал документа про базову загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів; БКВ - бал конкурсного вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів); БПТ – бал, отриманий на психологічному тестуванні; ДБ – додатковий заохочувальний бал, що нараховується відповідно до п. 23 Правил. При рівних рейтингових балах переважне право на зарахування надається учням з вищим балом вступних випробувань.
Особливі випадки участі у конкурсному відборі


Порядок участі у конкурсних випробуваннях учнів, які за результатами навчання у свідоцтві про базову загальну середню освіту мають бали навчальних досягнень «4» та нижче, визначається головою приймальної комісії у день проведення вступних випробувань.

Учні, які хворіли під час проведення конкурсу у першому турі, можуть надати до приймальної комісії медичну довідку, на підставі якої їм надається право участі у другому турі конкурсних випробувань або в додаткових конкурсних випробуваннях, терміни та форму проведення яких визначає голова приймальної комісії. Відсутність учнів через хворобу під час проведення другого туру вступних випробувань, лишає їх можливості вступу до закладу.

Учні, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

Учні, які отримали незадовільні оцінки на вступних випробуваннях в першому турі, мають право на участь у другому турі конкурсних випробувань (за рекомендацією приймальної комісії та в разі наявності вільних місць на обраному профілі).

Участь міських учнів у першому турі вступних випробувань (за будь-яких причин) не дозволяється.

Про вступні завдання

Час, відведений на виконання вступних випробувань


Враховуючи однакову кількість завдань та їх форм, на виконання кожного тесту вступних випробувань відводиться однаковий час - 90 хвилин (без урахування часу, витраченого на організаційну підготовку). На проведення творчого конкурсу на художній профіль відводиться 120 хвилин (без урахування часу, витраченого на організаційну підготовку).
Форма проведення вступних випробувань


Конкурсні випробування для учнів, які вступають до ліцею, проводяться з навчальних предметів, що відповідають спеціалізації обраного профілю. Конкурсні випробування проводяться в цифровій формі (комп’ютерне тестування). Адміністрація ліцею самостійно визначає види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань, але не більше двох з урахуванням психологічного тестування (співбесіди). Вступні випробування з одного начального предмета для усіх вступників мають відбуватися, як правило, в один день. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.
Вступні випробування на профіль "математика-фізика"


Завдання розроблено відповідно до чинних навчальних програм з алгебри, геометрії та фізики для учнів 7–9 класівзагальноосвітніх навчальних закладів. І рівень завдань (алгебра) - це завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання наведено чотири можливих варіанти відповіді, з яких тільки один є правильним; ІІ рівень завдань (фізика) - завдання на встановлення відповідності містять формулювання завдання та дві колонки інформації. Уважно прочитайте умову задачі та встановіть відповідність між пропонованими пунктами з лівої та правої колонок; ІІІ рівень завдань (геометрія) - відкритої форми з короткою відповіддю. Завдання вважається виконаним правильно, якщо Ви запишете тільки правильну відповідь. Завдання спочатку розв’язується на чернетці, а одержана відповідь вноситься у клітинку з відповідним номером завдання; ІV рівень завдань (алгебра) - відкритої форми з короткою відповіддю. Завдання вважається виконаним правильно, якщо Ви запишете тільки правильну відповідь. Завдання спочатку розв’язується на чернетці, а одержана відповідь вноситься у клітинку з відповідним номером завдання;
Вступні випробування на профіль "математика-інформатика"


Завдання розроблено відповідно до чинних навчальних програм з алгебри та геометрії для учнів 7–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. І рівень завдань (алгебра) - це завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання наведено чотири можливих варіанти відповіді, з яких тільки один є правильним; ІІ рівень завдань (геометрія) - це завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання наведено чотири можливих варіанти відповіді, з яких тільки один є правильним;; ІІІ рівень завдань (геометрія) - відкритої форми з короткою відповіддю. Завдання вважається виконаним правильно, якщо Ви запишете тільки правильну відповідь. Завдання спочатку розв’язується на чернетці, а одержана відповідь вноситься у клітинку з відповідним номером завдання; ІV рівень завдань (алгебра) - відкритої форми з короткою відповіддю. Завдання вважається виконаним правильно, якщо Ви запишете тільки правильну відповідь. Завдання спочатку розв’язується на чернетці, а одержана відповідь вноситься у клітинку з відповідним номером завдання;
Вступні випробування на профіль "біолого-хімічний"


Завдання складено відповідно до чинних програм з біології та хімії для 7–9-х класів загально-освітніх навчальних закладів. Завдання І рівня (біологія) - на вибір однієї правильної відповіді складаються з умови завдання, у яку закладено й дію, що її потрібно виконати (інструкція), та із чотирьох запропонованих варіантів відповідей, серед яких потрібно обрати лише один правильний; Завдання ІІ рівня (біологія) - на встановлення послідовності - складаються з варіантів явищ (процесів), які будуть представлені у довільному порядку. Вам потрібно встановити правильну послідовність зазначених явищ, процесів тощо; Завдання ІІІ рівня (хімія) - на встановлення чотирьох відповідностей. До кожного завдання у двох колонках подано інформацію. Виконуючи завдання, необхідно встановити відповідність інформації та утворити логічні пари; Завдання IV рівня (хімія) - одне завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Воно вважається виконаним правильно, якщо Ви запишете тільки одну правильну відповідь. Ви маєте спочатку на чернетці записати хімічні рівняння, описати спостереження, розв’язати задачі тощо.
Вступні випробування на профіль "філологічний"


Пропоновані завдання, що охоплюють теоретичний і практичний матеріал різних розділів шкільного курсу української мови (фонетики, орфографії, лексикології, морфології, синтаксису, пунктуації), дібрано з урахуванням вимог Державного стандарту базової і повної середньої освіти й чинної навчальної програми з української мови та відповідно до чинної програми з української літератури для 7–9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. Задання І рівня (українська мова) - на вибір однієї правильної відповіді. Кожен тест складається з інструкції й чотирьох варіантів відповідей, серед яких лише одна – правильна; Задання ІІ рівня (українська література) - з вибором однієї правильної відповіді - містять по чотири варіанти відповідей, з яких тільки одна правильна. Задання ІІІ рівня (українська література) - мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою (один варіант зайвий); Задання ІV рівня (українська мова) cтосуються речень, на основі яких необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами й буквами (утворити логічні пари).
Вступні випробування на профіль "іноземна філологія"


Завдання підготовлено відповідно до чинної навчальної Програми з іноземних мов для 7–9-х класів. Завдання І рівня - з вибором однієї правильної відповіді. Уважно прочитайте текст і твердження до нього, а потім оберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді із чотирьох поданих; У завданнях ІІ рівня Вам пропонується виконати тести на встановлення відповідності; При виконанні завдань ІІІ рівня спочатку уважно прочитайте речення, а потім заповніть пропуски в ньому необхідними, на Вашу думку, граматичними структурами або лексичними одиницями; У завданнях IV рівня необхідно вибрати правильні закінчення речень, початок яких вказаний у відповідній колонці
Вступні випробування на профіль "історично-правовий"


Завдання укладено відповідно до вимог загальноосвітньої підготовки учнів 7–9-х класів, передбачених навчальною програмою з історії України. І рівень - завдання з вибором однієї відповіді з чотирьох варіантів; Виконуючи завдання ІІ рівня, ви маєте нагоду продемонструвати, чи добре знаєте хронологію того чи іншого періоду історії і уміння вибудовувати хронологічну послідовність подій. Виконуючи завдання, прочитайте поданий перелік із чотирьох історичних подій, розташувавши їх у хронологічній послідовності; В завданнях ІІІ рівня Вам запропонують вибрати ДВІ або ТРИ правильні відповіді з можливих п’яти варіантів; Завдання IV рівня перевіряє ваші уміння працювати з історичними джерелами. Це завдання, яке передбачає аналіз текстового або візуального історичного джерела з відповідями на подані до нього запитання.
Вступні випробування на профіль "економічний"


Завдання розроблено відповідно до чинних навчальних програм з географії та математики для учнів 7–9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. Завдання І рівня складності використовують для оцінювання знань географічних понять, термінів, умінь працювати з джерелами інформації. Це завдання з вибором однієї правильної відповіді. Це тестові завдання, у яких пропонується чотири можливі варіанти відповідей, з яких правильною є лише одна; Завдання ІІ рівня на визначення правильної послідовності або відповідності. Виконуючи ці завдання, потрібно розташувати географічні об’єкти, природні процеси та явища в правильній просторовій послідовності або зробити вибір взаємопов’язаних понять, явищ, процесів і встановити між ними логічні зв’язки. ІІІ рівень завдань (алгебра) - це завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання наведено чотири можливих варіанти відповіді, з яких тільки один є правильним; Завдання IV рівня: Перше завдання має картографічний характер і передбачає визначення на карті інформації відповідно до завдання; Друге завдання передбачає коротку відповідь (1 слово) на поставлене запитання. Відповідь потрібно записувати безпосередньо в вільне поле
Вступні випробування на профіль "хідожній"


Вступне випробування проводиться у вигляді творчого конкурсу з малюнку та живопису. На творчому конкурсі учні мають продемонструвати знання законів побудови об’ємної форми на площині, уявлення про рисунок, графічні навички. Учні повинні показати практичні знання, уміння, розуміння кольорової гармонії. Завдання творчого конкурсу - живопис натюрморту з трьох предметів. Час виконання роботи – 120 хвилин. Для участі у творчому конкурсі необхідно мати з собою: акварельний папір формату А3, акварель, олівець, ластик, пензлики, палітра, стакан для води. Зверніть увагу! Попереднє навчання в художніх школах не обов’язкове! Крім того, учні можуть надати портфоліо своїх робіт в електронному вигляді (на USB-флеш-накопичувачі). Перегляд портфоліо робіт, виконаних самостійно буде відбуватися вчителем протягом творчого конкурсу. До складу портфоліо можна включити не більше 5 робіт (рисунок: натюрморт з предметів побуту; живопис: натюрморт з предметів побуту-акварель, гуаш; дизайн-проект (інтер`єр, модний одяг та аксесуари до нього тощо)). Портфоліо може бути додатково оцінено вчителем до 3 балів, що будуть додані до загального рейтингового балу.
Поради щодо виконання завдань


1. Перш ніж розпочати роботу, уважно ознайомтеся з правилами виконання завдань, які наведено перед завданнями різних форм. 2. Уважно прочитайте завдання. Відповідайте тільки після того, як Ви зрозуміли його умову і правила виконання. 3. Умови завдання на чернетку не переписуйте. Одразу приступайте до його виконання (розв’язування). Усі необхідні обчислення, перетворення, побудови виконуйте на чернетці. Виконавши завдання, позначте правильну, на Вашу думку, відповідь. 4. Виконуйте кожне завдання спокійно й уважно. Намагайтеся виконати всі тестові завдання. Зверніть увагу! Завдання виконуються послідовно, пропуск та подальше повернення до завдання неможливе! 5. Не забувайте перевіряти правильність одержаної відповіді. Зичимо Вам успіху!

Під час вступних випробувань

Наявність телефону позбавить права проходити випробування


Учасник вступних випробувань зобов’язаний залишити аудиторію, якщо з’ясується, що він має при собі засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації або друковані чи рукописні матеріали, що не передбачені процедурою тестування. У такому випадку робота учасника буде анульована. Речі, що не передбачені процедурою конкурсних випробувань (верхній одяг, парасольки, сумки, книжки, калькулятори, вимкнуті мобільні телефони, інші засоби зв'язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, засоби, предмети, прилади) залишаються учасником вступних випробувань у спеціально відведеному місці, на яке зобов'язаний вказати педагог-інструктор в кабінеті тестування. Зверніть увагу, що учень позбавляється права проходити тестування за наявності навіть вимкненого телефону. Також робота вступника може бути анульована вже після проходження тестування, якщо з’ясується, що він мав при собі телефон під час виконання тесту.
Спілкування з іншими учасниками випробувань заборонено


Учасник вступних випробувань може бути позбавлений права на продовження роботи над тестом, якщо в аудиторії, де проводиться тестування, він заважає іншим вступникам працювати над тестом, або спілкується з іншими учнями, або передає їм будь-які предмети чи матеріали. Рішення про припинення роботи абітурієнта над тестом приймається головою приймальної комісії за відповідним повідомденням педагога-інструктора
Вихід учасника вступних випробувань з аудиторії під час виконання завдань


Під час випробувань учасники мають право з дозволу інструктора вийти з аудиторії до закінчення роботи над завданнями. Час, який учасник провів за межами аудиторії, не додається йому до часу, відведеного для виконання тесту. Одночасний вихід кількох учасників з однієї аудиторії до завершення ними виконання робіт заборонено.
Не запізнюйтесь


Допуск до реєстрації на вступні випробування розпочинається за 45 хвилин та припиняється за 10 хвилин до початку вступних випробувань. Якщо вступні випробування проводяться в І зміну: початок реєстрації - о 9.00.; завершення реєстрації - о 9.50.; початок випробувань - о 10.00.; Якщо вступні випробування проводяться в ІІ зміну: початок реєстрації - о 13.00.; завершення реєстрації - о 13.50.; початок випробувань - о 14.00.; Будь-яке запізнення унеможливить проходження тесту, тому рекомендується заздалегідь перевірити маршрути доїзду до ліцею.

ПОДАТИ ЗАЯВУ ОНЛАЙН

Правилами прийому до ліцею визначено, що документи подаються батьками учня (особами, що їх замінюють) особисто.

Як виняток, за погодженням з відповідальним секретарем приймальної комісії, зареєструватися онлайн будуть мати можливість учні, віддаленість місця проживання яких становить більше ніж 200 км від Кривого Рогу (перевіряється картографічним сервісом Карти Google). Отримати доступ до реєстрації онлайн можна за телефоном +380970000121

завантаження-removebg-preview.png
unnamed.gif